Säännöllisesti käytettyjen lääkkeiden käyttö vähenee Vasteella erityisesti sydän- ja verisuonisairauksien ja ruoansulatuselimistön ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeiden osalta. Asiakkaamme ovat pystyneet lopettamaan seuraavat lääkeaineet hoitojakson aikana.

Lääkitys lopetetaan aina asiakkaan oman lääkärin valvonnassa. Lääkeaineet on esitetty ATC- koodin mukaan lajiteltuna.

 

Sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeet

 • Kandersartaani (Atacand)
 • Kandersartaani ja hydroklooritiatsidi (Candexetil comp)
 • Karvediloli (Cardiol)
 • Atorvastatin (Lipitor)

Ruoansulatuselimistön ja aineenvaihduntasairauksien lääkkeet

 • Metformiini (Diformin)
 • Sitagliptiini (Januvia)
 • Empagliflotsiini (Jardiance)
 • Liraglutidi (Victoza)
 • Omeprazol (Losec)

Syöpälääkkeet ja immuunivasteen muuntajat

 • Infliksimabi (inflectra)
 • Metotreksaatti (trexan)

Sukupuoli- ja virtsaelinten sairauksien lääkkeet, sukupuolihormonit

 • Menopur (menotropiini)

Hengityselinten sairauksien lääkkeet

 • Montelukasti (singulair)
 • Budesonidi (pulmicort)
 • Terbutaliinisulfaatti (bricanyl)

Hermostoon vaikuttavat lääkeaineet

 • Sertraliini (zoloft)
 • Tramadoli (tramal)
 • Parasetamoli (panadol)

Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien lääkkeet

 • Ibuprofeeni (Burana)

Taloudellinen hyöty lääkkeiden vähentämisestä

Vähentämällä edellä mainittujen lääkkeiden käyttöä voidaan saavuttaa asiakkaan terveyden palauttamisen lisäksi merkittäviä yhteiskunnallisia säästöjä.
Finterveys 2017 -tutkimuksen mukaan Suomessa oli yli 2,5 miljoonaa ylipainoista aikuista (Koponen ja muut 2017)). Yli 500 000:lla suomalaisella on diabetes ja noin 2 miljoonalla aikuisella suomalaisella on kohonnut verenpaine (www.thl.fi).

Pelkästään diabeteslääkkeiden kelakorvattavuus oli vuonna 2017 169,9 miljoonaa euroa ja sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeiden lääkekustannukset olivat 138,4 miljoonaa euroa (www.kela.fi).

Lähteet:

www.paastovalmennus.fi

Koponen P, Borodulin K, Lundqvist A, Sääksjärvi K, Koskinen S (2017) toim. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa – FinTerveys 2017-tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 4/2018.

http://www.kela.fi