Usein syytetään, että runsas rasvainen ruoka lisää seerumin tyydyttyneen rasvan määrää. Tieteellinen näyttö kuitenkin osoittaa, että nimenomaan hiilihydraattien kulutus johtaa tyydyttyneen rasvan lisääntymiseen seerumissa. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää.

Hiilihydraattien liikakulutus johtaa suurentuneeseen rasvahappopitoisuuten plasmassa ja sisäelinrasvan kertymiseen

(Volk et al. 2014) tutkimuksessa todettiin, että hiilihydraatti määrän lisääminen ja rasvan vähentäminen ruokavaliossa johti plasman kohonneisiin palmitoleiinihappojen (sisäsyntyinen rasvahappo, joka syntyy DNL- reaktiossa C16:1) kasvuun, joka on metabolisista sairauksista/sisäelinrasvasta kertova biomarkkeri. Kahdessa muussa tutkimuksessa (Forsythe et al. 2007) ja (Hyde et al. 2019) osoitettiin vähähiilihydraattisen ja korkea rasvaisen ruokavalion vähentävän tyydyttyneen rasvan määrää verenkierrossa sekä peruuttavan metabolisen oireyhtymän ilman merkittävää painonpudotusta.

Tieteellinen kirjallisuus osoittaa, että liiallinen palmitoleiinihappo (sisäsyntyisen rasvan määrä plasmassa) verenkierrossa johtuu hiilihydraattien liiallisesta kulutuksesta ja on vahvassa yhteydessä tulevaisuudessa metabolisen oireyhtymän syntymiseen. Eräässä tutkimuksessa todettiin että lisääntynyt palmitoleiinihapon määrä verenkierrossa 50 vuotiaana on vahvassa yhteydessä kohonneeseen herkkään C-reaktiiviseen proteiiniin (tulehduksen merkkiarvo) 20 vuotta myöhemmin (Petersson et al. 2008).

Plasman palmitoleiinihappo on itsenäinen biomarkkeri, joka kertoo triglyseridemiasta (triglyseridien liiallinen määrä veressä) ja sisäelinrasvan määrästä (Paillard et al. 2008).

Hiilihydraattirajoitteinen ruokavalio lisää tyydyttyneen rasvan oksidaatiota, vähentää rasvan kertymistä, pienentää tyydyttyneen rasvan määrää verenkierrosta sekä lisää insuliinin sensitiivisyyttä, kun taas hiilihydraattien liikakulutus johtaa lisääntyneeseen rasvan varastointiin ihon alle ja sisäelimiin, lisääntyneeseen tyydyttyneen rasvan synteesiin plasmassa, lisääntyneeseen insuliiniresistenssiin ja dyslipidemiaan.

 

Yhteenveto

 

  • Korkea tyydyttyneen rasvan kulutus kanamunien, täysrasvaisten maitotuotteiden, rasvaisen pihvin tai muiden lihojen muodossa ei lisää tyydyttyneen rasvan määrää verenkierrossa, kun noudatetaan vähähiilihydraattista ruokavaliota.
  • Tyydyttyneen rasvan vähentäminen ruokavaliosta, johtaa automaattisesti hiilihydraattien lisäämiseen ruokavalioon. Tämä on yhteydessä lisääntyneeseen palmitoleiinihapon ja tyydyttyneen rasvan määrään plasmassa, joka kertoo hiilihydraattien heikentyneestä metaboliasta.
  • Nämä päätelmät johtaa siihen, että korkea hiilihydraattien kulutus johtaa lisääntyneeseen plasman tyydyttyneen rasvan määrään, joka on suuri riskitekijä metabolisen oireyhtymän sairauksissa kuten sydän- ja verisuonitaudeissa ja diabeteksessa.

 

Lähteet

  1. Volk BM et al. (2014) Effects of Step-Wise Increases in Dietary Carbohydrate on Circulating Saturated Fatty Acids an Palmitoleic Acid in Adults with Metabolic Syndrome. PLoS ONE 9(11):e113605.
  2. Forsythe CE, et al. (2008) Comprasion of low fat and low carbohydrate diets on circulating fatty acid composition and markers of inflammation. Lipids. 43(1):65-77.
  3. Hyde PN, et al. (2019) Dietary carbohydrate restriction improves metabolic syndrome independent of weight loss. JCl Insight. 4(12): e128308.
  4. Petersson H, et al. (2008) Serum Fatty Acid Composition and Indices of steroyl-CoA Desaturase Activity Are Associated With Systemic inflammation: Longitudinal Analyses in Midlle-Agen Men. Br J Nutr. Jun;99(6):1186-9.
  5. Paillard F, et al. (2008) Plasma palmitoleic acid, aproduct of stearoyl-CoA desaturase activity, is an independent marker of triglyceridemia and abdominal adiposity. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 18(6):436-440.