Veren glukoosipitoisuudella on suuri merkitys COVID-19:ssa, vaikka sinulla ei olisi edes diabetesta.

Wu J, Huang J, Zhu G, et al. (2020) Elevation of blood glucose level predicts worse outcomes in hospiltalized patiens with COVID-19: a retrospective cohort study. BMJ Open Diap Res Care 2020.

Tutkimukseen oli kerätty kuuden Wuhanin alueen sairaalan data välillä 26.12.2019 – 15.3.2020 (otanta: n=2289). Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää veren glukoosipitoisuuden vaikutusta kriittiseen COVID-19 sairauteen. Tutkimuksessa käytettiin Cox:n hazard (vaarafunktio) mallia verensokerin mallinukseen. Herkkyys analyysin tarkoitus oli arvioida verensokeritasojen yhteyttä kriittisiin ja kuolemaan johtaneisiin tapauksiin COVID-19 sairaudessa.

Päätelmät:

Tutkimus osoitti, että kohonnutta veren glukoosipitoisuutta voidaan pitää itsenäisenä riskitekijänä saada kriittistä muotoa oleva COVID-19 ja mitä korkeampi glukoosipitoisuus oli, sitä pahempi lopputulema COVID-19 sairaudessa oli.

 

 

Li H, et al. (2020) Newly diagnosed diabetes is associated with a higher risk of mortality than known diabetes in hospitalized patients with COVID-19. Diabetes, Obesity and Metabolism.

Tutkimuksessa seurattiin n=453 aikuista potilasta, jotka olivat joutuneet sairaalahoitoon Wuhan Union sairaalassa välillä 22.1.2020–17.3.2020. Potilaat olivat jaoteltu neljään eri kategoriaan terveystietojen perusteella: 1.normaali veren glukoositasot, 2.hyperglykemia (paastoglukoosi 5.6-6.9 mmol/L ja/tai HbA1c 5.7-6.4%), 3.vasta diagnosoitu diabetes (paastoglukoosi yli 7 mmol/L tai HbA1c yli 6.5%) ja 4.diabetekseen. Kaikilta tutkittavilta saatiin selville COVID-19 sairauden lopputulos, joka on tärkeää arvioidessa tutkimuksen luotettavuutta. Cox:n hazard metodia käytettiin kokonaiskuolleisuuden arviointiin.

 

  • Koehenkilöt, joilla oli vastikään todettu diabetes, oli korkeimmat keskiarvolliset nousut, C-reaktiivisessa proteiinissa (tulehdusmarkkeri), valkosolujen määrässä, erytrosyyttien sedimentaatiossa, fibrinogeenissa ja paastoglukoosissa verrattuna normaali- ja hyperglykemia tason koehenkilöihin.
  • Koehenkilöillä, joilla oli vastikään todettu diabetes ja henkilöillä, joilla on ollut diabetes kauemmin, saivat todennäköisemmin COVID sairauteen liittyviä komplikaatioita kuten ARDS (äkillisesti ilmaantuva keuhkojen vaurio), akuutti munuaisvaurio, shokki, hypoalbuminemia, kriittistä muotoa oleva COVID-19 verrattuna kohenkilöihin, joilla oli normaali tai hyperglykeemiset sokeritasot.

Lähteet:

Li H, et al. (2020) Newly diagnosed diabetes is associated with a higher risk of mortality than known diabetes in hospitalized patients with COVID-19. Diabetes Obes Metab. May 29: 10.1111.

Wu J, et al. (2020) Elevation of blood glucose level predicts worse outcomes in hospitalized patients with Covid-19: a retrospective cohort study. BMJ Open Diabetes Res Care. 8(1).