Perinteinen lääkärissä mitattava LDL-C arvo ei kerro hyvin, kuinka korkeassa sydän- ja verisuonitautiriskissä todellisuudessa olet?

Perinteinen lääkärissä mitattava LDL-C kolesteroli– arvo ei kerro hyvin siitä, kuinka korkea sydän ja verisuonitaudin riski todellisuudessa on. Siihen tarvitaan tarkempia biokemiallisia mittausmenetelmiä (joita suomessa ei potilaille tarjota), jotta voidaan sanoa, onko LDL-kolesterolisi vaarallista vai ei. Tämän asian tarkastelematta jättäminen voi johtaa turhiin statiinilääkityksiin, joita kepein päätelmin nykyään määrätään. Lääkärisi ei voi tietää onko LDL-kolesterolisi vaarallista muotoa vai harmitonta, jollei sitä mitata/selvitetä tarkemmin (ja sitähän ei tällä hetkellä selvitetä perusterveydenhuollossa). Tässä tarvitaan korkeampaa biokemiallista ymmärrystä lipoproteiinien toiminnasta- ja siitä mitä muut biomarkkerit kertovat metabolisissa sairauksissa.

On myös hyvä tiedostaa ettei LDL-kolesteroli kuulu ollenkaan metabolisen oireyhtymän diagnoosikriteereihin

Tutkimus osoittaa, että jos sinulla on tyypin 2 diabetes ja noudatat ravitsemussuositusten kaltaista ruokavaliota terveydenhuollon ohjeistuksella, LDL-kolesterolisi on merkittävässä riskissä olla aterogeenista eli sydän ja verisuonitautia aiheuttavaa (perustaso ei parane). Jos taas alat noudattamaan vähähiilihydraattista ruokavaliota, LDL:n laatu paranee ja et ole riskissä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, vaikka perusterveydenhuollossa mitattu LDL-C pitoisuus kasvaakin ruokavalion aikana. Riippuu siis täysin elämäntavasta, jonka valitset, kuinka korkeassa sydän- ja verisuonitauti riskissä olet.

Ionien kokoon ja varauksiin perustuva erotteluteknologia (ion mobility lipoprotein fractionation) käyttää laminaarivirtaus elektroforeesia erotellakseen lipoproteiinien partikkelit kokonsa perusteella. Erottelun jälkeen jokainen lipoproteiini partikkeli on suoraan havaittavissa erottelukammiossa. Tämä biokemiallinen määritys osaa kertoa tarkemmin LDL-kolesterolin vaarallisuudesta.

Suuri partikkelinen (hyvä) LDL vastaan pieni partikkelinen (paha) LDL

Suuri partikkelinen LDL on hyvää LDL:ää ja pieni partikkelinen LDL on vaarallista LDL:ää karkeasti ottaen. Tieteellinen näyttö osoittaa, että aterogeenisen pienipartikkelisen LDL:n määrä kasvaa merkittävästi tyypin 2 diabeteksen- ja metabolisen oireyhtymän dyslipidemiassa. Pieni partikkelinen LDL on merkittävä riski sydän ja verisuonitaudeissa riippumatta LDL-C (perinteinen lääkärissä mitattu) määrästä (Cromwell et al. 2007; Mora et al. 2015; Lawler et al. 2017; Musunuru et al. 2017; Krauss 2014), Kun taas suuripartikkelisesta LDL:sta ei ole näyttöä, että se olisi vaarallista LDL kolesterolia (Krauss 2014).

Virta healthin uusi tutkimus (Hallberg et al. 2020): ketogeeninen ruokavalio vastaan ravitsemussuositukset (CVD riski).

Kahden vuoden kontrolloitu tutkimus ravitsemuksellisen ketoosin vaikutuksesta sydän- ja verisuonitaudin riskiin tyypin 2 diabetesta sairastavilla ihmisillä.

*LDL pattern A = on hyvä LDL-kolesteroli; LDL pattern B = vaarallista sydäntaudin riski lisäävä LDL-kolesterolia.

Taulukko a) kertoo ketoosissa olevien potilaiden LDL:n laadun ja taulukko b) kertoo perusterveydenhuollon, ravitsemussuosituksia noudattavien potilaiden LDL-kolesterolin laadun kehityksen nollasta kahteen vuoteen.

Sarakkeessa a) ketoosia noudattavien koehenkilöiden hyvä LDL (pattern A) lisääntyy merkittävästi ensimmäisen vuoden aikana ja pysyy ylhäällä koko tutkimuksen ajan (2 vuotta), kun taas sarakkeessa b) ravitsemussuosituksia noudattavien perusterveydenhuollon koehenkilöiden hyvä LDL (pattern A) pysyy matalalla lähes koko tutkimuksen aikana eikä nouse merkittävästi.

Aterogeeninen (sydän- ja verisuonitautia aiheuttava) LDL (pattern B) vähenee merkittävästi ketoosia noudattavien koehenkilöiden osalta, kun taas ravitsemussuosituksia noudattavien perusterveydenhuollon koehenkilöiden aterogeeninen LDL ei laske juurikaan koko tutkimuksen aikana. Itse asiassa heillä nousee se ensimmäisen vuoden aikana.

Lähteet:

Athinarayanan, S.J., Hallberg, S.J., McKenzie, A.L. et al. Impact of a 2-year trial of nutritional ketosis on indices of cardiovascular disease risk in patients with type 2 diabetes. Cardiovasc Diabetol 19, 208 (2020). https://doi.org/10.1186/s12933-020-01178-2