Virran hoitomalli oli huomattavasti tehokkaampi ja pysyvämpi, kuin nykyinen olemassa oleva elämäntapa/lääke interventio hoito estämään tyypin 2 diabeteksen syntymän.

Elämäntavassa pysyminen

Tutkimuksen koehenkilöistä 75 prosenttia oli vielä mukana yli kahden vuoden seurannan jälkeen Mikä on merkittävin tulos elämäntavan noudattamisen kannalta, kun aina kysytään, että pystyykö elämäntapaa noudattamaan. Pystyy!

Virta vastaan National institutes of Health Diabetes Prevention Program (NIH DPP)

Virta healthin tutkimusta verrattiin National Institutes of Health Diabetes Prevention Program (NIH DPP) interventioon, jota on tähän mennessä pidetty ”merkittävämpänä” (kultainen standardi) elämäntapa inteventiona prediabeteksen hoidossa. Virta healthin hoitomalli oli huomattavasti tehokkaampi ja ihmiset pystyivät huomattavasti paremmin noudattamaan hiilihydraattirajoitteista elämäntapaa (elämäntavassa pysyminen vuoden jälkeen 80%), kuin NIH DPP:n perinteisen mukaisessa (ravitsemussuositukset) interventiossa (elämäntavassa pysyvyys 1 vuoden jälk. vain 13.2%). Mitä enemmän lääkettä lisättiin (metformin), sitä heikommin prediabeteksen kehittyminen tyypin 2 diabetekseksi pystyttiin estämään.

 

Highlights:

  • -Prediabeteksen kehittyminen tyypin 2 diabetekseksi estettiin 97 prosenttisesti. Vertauksena NIH DPP tutkimuksessa koehenkilöiden prediabetes kehittyi lähes kolme kertaa useammin tyypin 2 diabetekseksi, kuin Virta healthin koehenkilöillä.
  • -52 prosenttia koehenkilöistä peruutti kokonaan kahdessa vuodessa prediabeteksen terveen tasolle.
  • -Virta healthin koehenkilöiden painonpudotus oli kahdessa vuodessa 11,3 %. NIH DPP 6 %. Virta lähes kaksinkertaisti painonpudotuksen verrattuna National Institutes of Health Diabetes Prevention Programiin kahdessa vuodessa.
  • -Elämäntavassa pysyminen: Virta healthin hoitomallissa pysyvyys oli ensimmäisen vuoden jälkeen 80 % ja reilun kahden vuoden jälkeen 75 %, joka on erittäin merkittävää tieteellisessä interventiossa. NIH DPP tutkimuksessa pysyvyys ensimmäisen vuoden jälkeen oli vaivaiset 13,2 prosenttia, jota ei voida pitää millään tavalla hyvänä ja toisen vuoden pysyvyydestä ei ole dataa.

 

Olisiko aika kääntää uusi sivu diabeteksen hoidossa ja ehkäisyssä?

Mahdollisimman hyvä pysyvyys elämäntavan noudattamisessa on yksi tärkeimpiä markkereita hyvästä interventiosta. Vähähiilihydraattisessa elämäntavassa on noin kuusi kertaa helpompaa pysyä, kuin perusterveydenhuollon tarjoamassa elämäntavassa tutkimuksen mukaan.

Olisiko vihdoinkin aika alkaa kokeilemaan jotakin uutta, eikä hakata 50 vuotta vanhaa ohjeistusta diabeteksen ehkäisyyn ja tyypin 2 diabeteksen hoitoon?

Jos haluat keskustella lisää – varaa maksuton puhelinkonsultaatio asiantuntijamme kanssa.

Lähteet:

McKenzie, A.L.; Athinarayanan, S.J.; McCue, J.J.; Adams, R.N.; Keyes, M.; McCarter, J.P.; Volek, J.S.; Phinney, S.D.; Hallberg, S.J. Type 2 Diabetes Prevention Focused on Normalization of Glycemia: A Two-Year Pilot Study. Nutrients 2021, 13, 749. https://doi.org/10.3390/nu13030749