Metabolisen sairauden peruuttaminen vaatii asiantuntijuutta

Onko sinulla säännöllinen lääkitys verenpaineeseen tai diabetekseen?
Tiedätkö, miksi sinun ei tulisi omin päin vähentää hiilihydraatteja tai muokata ruokailurytmejä?

Tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytettävillä lääkkeillä on useita vaikutusmekanismeja, mutta lopputulos ja tavoite on aina sama.
Laskea verensokeriarvoja (lääkeinfo.fi; pharmacafennica.fi).
Nämä lääkkeet yhdistettynä ruokailukertojen harventamiseen ja hiilihydraattien vähentämiseen, saattavat pahimmillaan laskea verensokereita liian alas, eli aiheuttaa hypoglykemiaa (Balijepalli et al. 2017)
Uusimpia diabeteslääkkeitä markkinoidaan turvallisina, koska ne eivät altista hypoglykemioille. Totta, mutta ne voivat altistaa mm. ketoasidoosille (mm. SGLT2– luokan lääkkeet). Tyypin 2 diabeetikot, jotka eivät ole insuliinihoidossa, eivät enää tarvitse jatkuvaa verensokerin seurantaa, koska riskiä hypoglykemioille ei ole? Väärin! Tyypin 2 diabeetikon tulisi saada mittausvälineitä verensokerin seurantaan samalla tavalla kuin insuliinihoidolla olevien diabeetikoiden. Se on ainoa keino päästä vähentämään lääkitystä ja päästä eroon diabeteslääkkeistä. Mittaamatta jättäminen pitää tyypin 2 diabeetikon lääkkeissä takuuvarmasti. Tämä tietenkin sopii teollisuudelle. Vain ja ainoastaan jatkuvalla verensokeriseurannalla diabeetikolla on mahdollista huomata alentuneet tai koholla olevat verensokeriarvot. Hän pystyy itse näkemään, miten ruoka nostaa sokereita. Kerran vuodessa tai harvemmin tehdyt verikokeet eivät riitä tähän.
Jos diabeetikko muuttaa hiilihydraattien määrää rajusti, eikä mittaa verensokereita ollenkaan, hän ei millään pysty tietämään ruokavaliomuutoksen vaikutuksia. Tällaisessa tilanteessa on myös vaaran paikat. Vähintäänkin se, että hän saattaa syödä lääkkeitä ihan turhaan. Vaikka turha diabeteslääkitys ei aiheuttaisikaan hypoglykemiaa, on kaikilla lääkkeillä sivuvaikutuksia. Uusimmat diabeteslääkkeet ovat myös melko kalliita sekä diabeetikolle, että valtiolle, joten turhista lääkityksistä tulisi aina päästä eroon. Alentuneisiin verensokeriarvoihin ratkaisu ei ole se, että syödään hiilihydraatteja säännöllisesti pitkin päivää, niin että verensokerit pysyisivät tasaisina lääkkeen kanssa. Ratkaisu on se, että lääkitystä puretaan asteittain verensokeriarvojen laskiessa.

Diabeteslääkkeiden tehtävänä tyypin 2 diabeteksessa on yksinkertaisesti peittää syötyä hiilihydraatin määrää. Mitä enemmän hiilihydraatteja, sitä enemmän lääkkeitä ja mitä vähemmän hiilihydraatteja sitä vähemmän lääkkeitä. Yksinkertaista?
Vaikka diabeetikko seuraisi omia verensokereitaan säännöllisesti, on paljon asioita mitä ei välttämättä osaa ottaa huomioon.

  • Mitä tehdä, kun arvot alkavat laskea?
  • Mikä on sopiva vauhti hiilihydraattien vähentämiseen?
  • Missä kohtaa pitää ottaa yhteyttä lääkäriin lääkityksen muuttamiseen liittyen?
  • Mitä tehdä, jos lääkäriin ei pääsekään saman tien, palataanko entiseen ruokailuun vai voiko ruokavaliota siitä huolimatta tiukentaa?
  • Mitä tehdä, jos lääkäri ei ole yhteistyöhaluinen kanssasi?
  • Lääkäri ei saa antaa, eikä tukea käypähoidon vastaisia suosituksia muille, vaikka hän itse pitäisi sitä hyvänä vaihtoehtona
  • Tietääkö diabeetikko, että ketoaineseurantaa tulisi myös tehdä, ettei vaan ketoaineet ja verensokerit nouse samanaikaisesti *(ketoasidoosi)

*Ketoasidoosi on usein hengenvaarallinen tila, jossa veri alkaa keräämään ketoaineita happamoitumisen takia. Verensokerit ovat samaan aikaan myös korkealla. (pääsäntöinen riski tyypin 1 diabeteksessa mutta mahdollinen tyypin 2 diabeteksessa, jos ei oteta tiettyjä lääkeaineita ja metabolisia tilanteita huomioon)

Monessa kohtaa saattaa mennä sormi suuhun ja tulla turvaton olo, kun ei ehkä kuitenkaan ihan tiedä mihin kaikkeen ja millä tavalla lääkkeet vaikuttavat. Tarvitaan suunnitelmallista henkilökohtaista ravintoneuvontaa, jatkuvaa seurantaa, ja oikea-aikaista lääkeannosten pienentämistä. Sellaista ei ole tarjolla verkkovalmennuksissa, eikä valitettavasti myöskään perusterveydenhuollossamme. Verkkovalmennukset ovat tarkoitettu terveille henkilöille, jotka voivat tehdä muutoksia elämäntavoissaan itsenäisesti. Perusterveydenhuollollamme ei ole resursseja eikä osaamista hoitaa diabetesta tai verenpainetautia ruokavaliolla ja ruokailurytmeillä. Remissio ei kuulu hoitotavoitteisiin ja siellä näitä sairauksia hoidetaan lääkkeillä.

Muutama vuosi sitten tyypin 2 diabetekseen tarkoitettujen tablettimuotoisten lääkkeiden kela-korvauksia laskettiin. Tämä tarkoitti suurempia lääkekustannuksia lääkkeenkäyttäjälle. Insuliini pysyi edelleen ns. kokonaan korvattuna eli että lääkkeenkäyttäjä maksaa 3 kk annoksestaan muutaman euron ja kela (veronmaksajat) useamman satasen. Tämän muutoksen seurauksena moni tyypin 2 diabeetikko siirtyi käyttämään insuliinia tablettilääkityksen sijaan (kela.fi). Vaikka tässä kohtaa saakin mittausvälineet verensokeri- ja ketoaineseurantaan, ei missään nimessä saa tehdä radikaaleja muutoksia ruokavaliossa, eikä etenkään hiilihydraattien määrässä tai ruokailurytmeissä. Insuliini laskee verensokereita riippumatta sen hetkisestä verensokerista. Jos diabeetikko pistää saman yksikkömäärän insuliinia ja tiputtaakin ruokailukerrat kahteen ateriaan päivässä ja jättää hiilihydraatit pois, on vakava hypoglykemia todennäköinen. Insuliinia käyttävä diabeetikko osaa itse säätää insuliiniannostaan verensokerien ja ruokailujen mukaan, mutta insuliiniannoksen säätäminen yhdistettynä hiilihydraattien vähentämiseen ja ruokailukertojen muokkaamiseen vaatii erityisosaamista. Asian kanssa ensi kertaa tekemisissä oleva diabeetikko ei voi tietää, kuinka tehokas yhteisvaikutus näillä asioilla voi olla.

Liian alhaiset tai korkeat verensokeriarvot (hypoglykemia/hyperglykemia) eivät siis missään tapauksessa ole toivottu tila. Ei myöskään se, että diabeetikko jatkaa samaa lääkitystä, vaikka tarvetta sille ei ole. Jos tyypin 2 diabeetikko aloittaa hiilihydraattien rajoittamisen ja siihen lisäksi vähentää ruokailukertoja ilman ammattilaisen seurantaa, on seurauksena todennäköisesti tarpeeton lääkkeiden käyttö ja pahimmillaan hypoglykemiakohtaukset. Vaste Klinikan hoitojakson aikana tavoittelemme optimaalisia verensokeriarvoja, joten hoitojakson edetessä lääkeannosta muutetaan tarpeen mukaan. Yleensä hyvinkin nopeasti.

Verenpainelääkkeillä on myös erilaisia vaikutusmekanismeja, mutta näissäkin lopputulos ja tavoite on sama. Laskea verenpainetta (lääkeinfo.fi; pharmacafennica.fi). Yksi vaikutusmekanismi on diureettinen eli nestettä poistava. Hiilihydraattirajoitteisella ruokavaliolla ja ruokailurytmejä muokkaamalla nesteiden poistuminen lisääntyy, koska insuliinihormonin määrää saadaan laskettua ja sitä kautta nesteiden takaisinimeytyminen vähenee (Kageyama et al.1994) Tuloksena on luonnollinen nesteenpoisto. Mikä on tietenkin toivottavaa. Mutta yhdistettynä esimerkiksi nesteenpoistolääkitykseen vaikutus voi olla liian vahva. Verenpaineet saattavat laskea liian alhaisiksi. Tämä voi aiheuttaa mm. huimausta ja päänsärkyä ja altistaa kaatumisille tai muille onnettomuuksille.

Vaikka sinulla ei olisi mitään edellä mainituista lääkeaineryhmistä käytössä, voi lääkkeenottamiseen ja ruokailuun liittyä aikataulullisia vaatimuksia. Toiset lääkkeet tulee ottaa tyhjään vatsaan, toiset taas ruoan yhteydessä. Esimerkiksi rasvaliukoiset lääkeaineet imeytyvät paremmin ruoan yhteydessä otettaessa (pharmacafennica.fi) Lääkkeet tulee yleensä myös ottaa säännöllisin väliajoin. Tässä tarvitaan suunnittelua, jotta lääkitys saadaan sopimaan uuteen ruokavalioon ja uusiin ruokailuaikoihin.
Ruokailurytmien muokkaaminen yhdistettynä hiilihydraattirajoitteiseen ruokavalioon voi tehokkaasti laskea verenpainetta ja verensokereita (Evans et al. 2017; Horita et al. 2011) Tämä on tietenkin positiivinen ja toivottava vaikutus, mutta arvot voivat laskea liian alas. Ruokavalion ja ruokailurytmien tehoa ei kannata aliarvioida. Tämän vuoksi Vasteen valmennuksessa verensokeri-, ketoaine- ja verenpainearvoja seurataan jatkuvasti.

Haluamme toimia vastuullisesti ja informoida teitä kaikkia näistä hiilihydraattirajoitteiseen ruokavalioon ja ruokailurytmien harventamiseen liittyvistä haasteista. Älä tee suuria muutoksia konsultoimatta ammattilaista, jos sinulla on sairauksia ja lääkityksiä niihin. Hiilihydraattirajoitteinen ruokavalio on tullut jäädäkseen ja ruokailurytmien harventaminen tulee kovaa vauhtia perässä.
Jos elämäntpamuutos kiinnostaa sinua ja haluat tehdä sen turvallisesti, ota meihin yhteyttä.
Varaa aika maksuttomaan 15 minuutin puhelinkonsultaatioon Vasteen valmentajan kanssa, niin kerromme lisää!

https://vastehealth.fi/puhelinkonsultaatio/
Terveisin
Maiju Javanainen
Farmaseutti
Vaste Klinikan lääkeasiantuntija

Lähteet:

Balijepalli C, Druyts E, Siliman G, Joffres M, Thorlund K, Mills EJ. Hypoglycemia: a review of definitions used in clinical trials evaluating antihyperglycemic drugs for diabetes. Clin Epidemiol. 2017; 9:291-296
Evans CE, Greenwood DC, Threapleton DE, Gale CP, Cleghorn CL, Burley VJ. Glycemic index, glycemic load, and blood pressure: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Clin Nutr. 2017 May;105(5):1176-1190.
Kageyama S, Yamamoto J, Isogai Y, Fujita T. Effect of insulin on sodium reabsorption in hypertensive patients. Am J Hypertens. 1994 May;7(5):409-15.
Shoko Horita, George Seki, Hideomi Yamada, Masashi Suzuki, Kazuhiko Koike, Toshiro Fujita, ”Insulin Resistance, Obesity, Hypertension, and Renal Sodium Transport”, International Journal of Hypertension, vol. 2011, Article ID 391762, 8 pages, 2011.
www.kela.fi
www.lääkeinfo.fi
www.pharmacafennica.fi

Muita artikkeleita

Missä Vaste on ollut?

Valmistuminen yliopistosta Valmistuin keväällä 2023 Turun yliopistosta biokemistiksi sivuaineenani psykologia. Valmistujaisia vietettiin kesällä 2023 Kotkan hienossa konserttitalossa. Ammattimuusikot esittivät minulle tärkeitä ja merkityksellisiä elektronisen musiikin

Lue lisää ›

Solut täyttyvät glukoosista – Insuliiniresistenssin biokemiaa

Jos sinulla on liikaa glukoosia solun sisäisessä tilassa (intrasellulaarinen tila), maksa yrittää päästä siitä eroon valmistamalla rasvaa (Smith et al. 2019) ja samaan aikaan insuliini yrittää työntää uutta glukoosia jo täynnä oleviin soluihin. Maksa lähettää tätä uutta rasvaa VLDL (very low density lipoproteiini) muodossa muualle elimistöön. Näin syntyy viskeraalisen alueen rasva eli vaarallinen sisäelin rasva (rasvamaksa, rasvahaima, vatsanalaisrasva).

Lue lisää ›

Hiilihydraatti-insuliinimalli haastaa perinteisen kalorimallin lihavuuden hoidossa (Ludwig et al. 2021 The American Journal of Clinical Nutrition)

Yleisen näkemyksen mukaan liikalihavuusepidemia johtuu nykyaikaisten, erittäin maukkaiden, energiapitoisten jalostettujen elintarvikkeiden liiallisesta kulutuksesta, jota pahentaa istuva elämäntapa. Lihavuustilastot ovat kuitenkin historiallisen korkealla, vaikka energian tasapainomalli (EBM) ohjaa jatkuvasti keskittymistä syömään vähemmän ja liikkumaan enemmän.

Lue lisää ›