Uusi tieteellinen katsaus tyydyttyneen rasvan vaikutuksesta terveyteen (Astrup et al. 2020)

Astrup et al. 2020. Journal of the American College of Cardiology
Linkki katsaukseen
 
Viimeaikaiset meta-analyysit satunnaistetuista kontrolloiduista (paras näyttö) ja havaintotutkimuksista osoittavat, että ei ole olemassa mitään hyvää tieteellistä näyttöä siitä, että vähentämällä tyydyttyneen rasvan käyttöä olisi jotain hyötyä sydän- ja verisuonitautien tai kokonaiskuolleisuuden estämisessä. Vaikka tyydyttyneen rasvan käyttö lisäisikin LDL:n määrää verenkierrossa, kyse on pääsääntöisesti suuripartikkelisesta LDL:stä, joka ei ole vahvassa yhteydessä sydän- ja verisuonitauteihin, toisin kuin pienipartikkelinen LDL.
 
Tyydyttynyttä rasvaa sisältävät täysrasvaiset maitotuotteet, punainen liha, kananmunat eivät ole yhteydessä kohonneeseen sydän- ja verisuonitauti riskiin katsaus osoittaa. Tieteellinen näyttö ei tue ohjeistusta siitä, että näiden ruokien käyttöä pitäisi vähentää.

Muita artikkeleita