Vasteella lupaavia havaintoja munuaistoiminnan paranemisesta

Glomerulussuodatusnopeus (Pt-GFRe)

Sekä tyypin 1 ja tyypin 2 diabetes lisäävät merkittävästi riskiä sairastua nefropatiaan eli diabetteettisen munuaissairauteen. Diabetes on yleisin syy joutua dialyysiin (keinomunuaishoito) tai munuaissiirtoon (diabetesliitto). Riskit kasvavat jo ennen kuin diabetes todetaan. Hyvä uutinen on se, että tämä voidaan pysäyttää tekemällä tarpeeksi ajoissa elämäntapamuutos.
Pt-GFRe veriarvo mittaa hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Se perustuu Levey et al. tutkimukseen (Ann Intern Med 2009, 150:604-612). Käytettäessä CKD-EPI- laskentakaavaa (Chronic Kidney Disease epidemiology), on se tarkin arvo kertomaan munuaisten toiminnasta ja suositellaan ensisijaiseen käyttöön arvioitaessa munuaisten toimintakykyä.
Viitearvot :

  • 18–39 v: yli 89 ml/min/1.73 m2
  • 40–49 v: yli 83 ml/min/1.73 m2
  • 50–59 v: yli 77 ml/min/1.73 m2
  • 60–69 v: yli 69 ml/min/1.73 m2
  • 70 v tai yli: yli 59 ml/min/1.73 m2

 
Vaste on vuoden alusta seurannut tiiviisti mm. tätä veriarvoa asiakkaillaan, koska lähes kaikki Vasteen asiakkaat ovat olleet alussa riskissä sairastua nefropatiaan. Tulokset ovat olleet todella lupaavia. Olemme havainneet merkittäviä nousuja tässä arvossa, jopa yli 20 %:n nousua. Alustavat havainnot osoittavat, että pystymme Vasteessa tehokkaasti lisäämään munuaisten toimintakykyä, joka on ollut alun perin heikentynyt.

Muita artikkeleita