Vasteen vaikutusdata (menetelmällä saadut tulokset/kvantitatiivinen mittaristo)

Vaste Oy kerää asiakkailtaan vaikutusdataa, jolla pystytään osoittamaan, miten Vasteen protokolla vaikuttaa terveyteen todistetusti. Vaikutusdata osoittaa ennen- ja jälkeen valmennuksen otetuista metabolisen oireyhtymän kannalta tärkeimpien biomarkkereiden (veriarvot, paino, verenpaine, insuliiniresistenssi (HOMA-IR)) muutoksen tietyn ajanjakson aikana.
Vaikutusdata on tärkeintä todistusaineistoa siitä, miten jokin menetelmä toimii ja kuinka laadukkaasti se on mitattavissa. Puhutaan kvantitatiivisesta mittaristosta.

Niin kauan, kun menetelmän tuottajalla ei ole olemassa dataa siitä, kuinka menetelmä vaikuttaa esim. henkilön terveyteen, niin se on vain pelkkää ”puhetta”/olettamaa ja sitä ei voida pitää hyvänä näyttönä menetelmän toimivuudesta. Myöskään ei voida puhua silloin siitä, että jokin menetelmä vaikuttaa todistetusti johonkin.
Käy tutustumassa Vasteen vaikutusdataan.

Muita artikkeleita