Usein kysyttyä

Entä, jos haluan lopettaa valmennuksen?

Voit lopettaa milloin vain. Elämäntilanteet voivat muuttua, tai koet ettei seuranta sovellu sinulle. Jos  haluat lopettaa valmennuksen kesken kaiken, koostuu loppulasku toteutuneista kustannuksista eli verikokeista, mittari- ja mittausvälinepaketista ja toteutuneiden päivien lukumäärästä. Aloittaminen ei siis sido sinua suorittamaan valmennusta kokonaan, eikä maksamaan laskua kokonaisuudessaan.

Sisältääkö Vasteen valmennus lääkkeiden käyttöä?

Säännöllinen, lääkärin määräämä lääkitys jatkuu niin kauan kun sille on aihetta ja kunnes lääkäri päättää vähentää/lopettaa lääkityksiä Vasteen tavoitteena on saada sinut niin terveeksi, ettei lääkkeiden käytölle ole enää tarvetta.

Miksi en voisi tehdä tätä yksin?

Turvallisuus: Jos sinulla on verensokeria alentava tai verenpainetta alentava lääkitys, tarvitset jatkuvaa seurantaa. Nopeat muutokset fysiologisessa tilassa voivat nopeastikin alentaa veren glukoosipitoisuutta ja verenpainetta, jolloin lääkitysmuutokset tulevat nopeasti ajankohtaiseksi. Jos jatkuva seuranta puuttuu, lääkkeet voivat aiheuttaa hypoglykeemisia ja hypotensiivisia tiloja, jotka voivat olla vaarallisia.

Onnistuminen: Metabolisten sairauksien peruuttaminen on haastavaa tehdä yksin. Fysiologisen tilan, tieteen ja lääkkeiden yhteisvaikutuksen ymmärtäminen on haastavaa. Vasteessa saat asiantuntevaa ohjeistusta ja vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiisi päivittäin. Varmistamme, että saavutat parhaan mahdollisen hyödyn ja tulokset valmennuksen aikana.

Pysyvyys: Autamme sinua saamaan/oppimaan pysyvän elämäntapamuutoksen tukemalla sinua joka askeleella seurantajakson aikana. Tavoitteenamme on, että opit pysyvän elämäntapamuutoksen, jolla voit pitää metabolisen sairautesi poissa pysyvästi.

Jos ja kun lääkityksiin tarvitsee tehdä muutoksia, miten se tapahtuu?

Lääkitysmuutokset tehdään aina oman lääkärin valvonnassa.

Vaaditaanko Vasteen valmennuksessa liikunnan harrastamista?

Liikuntaa ei vaadita onnistumiseen Vasteella, mutta kannustamme sinua liikkumaan oman tasosi ja vointisi mukaan.

Mitä tarkoittaa yksilöllinen suunnitelma?

Keskitymme auttamaan asiakasta saavuttamaan aineenvaihdunnallisen muutoksen vaihtamalla energianlähteen glukoosista rasvahappoihin ja ketoaineisiin. Kun aineenvaihdunta on siirtynyt käyttämään rasvahappoja energianlähteenään, alkaa muodostumaan ketoaineita rasvanpalamisen aineenvaihdunnallisia sivutuotteina. Rasvahapot ja ketoaineet toimivat polttoaineina elimistölle. Aineenvaihdunnallinen muutos saavutetaan Vasteella rajoittamalla hiilihydraattien käyttöä ja käyttämällä mahdollisimman alkuperäistä sekä puhdasta ravintoa. Jokainen ihminen on erilainen ja vaatii yksilöidyn ruokavalion sekä suunnitelman valmennuksen ajaksi.  

Kuinka hallitsen näläntunnetta?

Hiilihydraattirajoitteinen ruokavalio tuottaa kylläisyyttä ja nälän tunnetta ei juurikaan pääse syntymään. Vasteella ymmärrämme, kuinka ihmisen kylläisyyshormonit toimivat ja näläntunteesta ei tarvitse kärsiä.

Kuinka kauan sairaudessa kestää saavuttaa remissio?

Metaboliset sairaudet kestävät vuosia kehittyä, joten remission saavuttamisessakin menee jonkin verran aikaa. Jokainen henkilö on yksilö ja jokaisella yksilöllä on erilainen aineenvaihdunta. Suurimmalla osalla asiakkaitamme saavutamme remission 12 viikossa (tyypin 2 diabeteksessa, rasvamaksassa, metabolisessa oireyhtymässä, verenpainetaudissa).

Mikä on tyypin 1 diabeteksen ja tyypin 2 diabeteksen ero?

Tyypin 1 diabetes on autoimmuunisairaus, jossa elimistö ei pysty tuottamaan yhtään insuliinia. Tyypin 1 diabetesta sairastavan on otettava insuliinipistoksia pitääkseen glukoosin normaalilla tasolla. Tyypin 2 diabetes on taas sairaus, jossa elimistö tuottaa liikaa insuliinia (hyperinsulinemia). Liiallinen insuliinin määrä resistentöityy elimistössä ja se ei enää pysty kunnolla hoitamaan sen biologista tehtävää. Tätä tilaa kutsutaan insuliiniresistenssiksi. Tämän glukoosiaineenvaihdunnallisen häiriötilan vuoksi ihmisten täytyy rajoittaa hiilihydraattien saantia, jotta heidän diabeteksensä ei enää pahenisi.

Mikä on diabeettinen ketoasidoosi?

Ketoasidoosi on hengenvaarallinen tila, jossa veren glukoosipitoisuus ja ketoainepitoisuus nousee hyvin korkeaksi samaan aikaan. Se johtuu siitä, kun elimistön solut eivät osaa käyttää glukoosia energiaksi ja elimistö alkaa pilkkomaan rasvaa glukoosin sijasta energiaksi. Rasvan pilkkoutuessa muodostuu myös ketoaineita ja erittäin korkeat ketoaineet voivat happamoittaa veren.

Tyypin 1 diabetesta sairastavat henkilöt ovat riskissä saada ketoasidoosin jos he eivät ota insuliiniaan, jos he eivät syö kunnolla tai tulevat sairaaksi esimerkiksi infektiosta. Tyypin 2 diabeteksessa ketoasidoosi on erittäin harvinaista.

Ketoasidoosilla ei ole mitään tekemistä ketoosi tilan kanssa ja niitä ei pidä sekoittaa toisiinsa.

Mitä tarkoitetaan prediabeteksella?

Prediabetes tarkoittaa sitä, että sinulla on jo korkeammat verensokeritasot kuin terveellä mutta eivät vielä niin korkeat, että sinut voitaisiin diagnosoida tyypin 2 diabetesta sairastavaksi. Ilman elämäntapamuutosta prediabetes todennäköisesti kehittyy tyypin 2 diabetekseksi. Jos sinulla on prediabetes diabeteksesta johtuvat pitkäaikaisvauriot kuten sydänvaurio, verisuonivaurio ja munuaisvaurio ovat jo alkaneet kehittymään.

Kenelle paasto ei sovi?

Paastoaminen ei sovi raskauden tai imetyksen aikana, lapsille, 1 tyypin diabeetikolle, eikä aliravitsemuksesta kärsiville.

Voiko paastoaminen olla vaarallista?

Kyllä, jos sinulla on säännöllinen lääkitys käytössä ja ryhdyt paastoamaan ilman valvontaa. Lääkitys on aina otettava huomioon paastoa suunniteltaessa. Todellisia vaaratilanteita voi aiheutua vain muutaman lääkkeen ja paaston yhdistelmästä, mutta lievempiä haittavaikutuksia jo useammin, jos paastoa ja lääkitystä ei osata yhdistää oikein. Haittavaikutuksia voivat olla esimerkiksi pahoinvointi, päänsärky ja heikko olo.

Emme koskaan suosittele paaston aloittamista ominpäin, jos käytössä on lääkkeitä. Asiakkaamme käyvät verikokeissa ennen hoitojakson alkua ja seuraamme veriarvoja tarvittaessa myös hoitojakson aikana. Ruokavalio ja paastoaika suunnitellaaan veriarvot huomioon ottaen. Lisäksi asiakkaat mittaavat hoitojakson aikana seuraavia arvoja: Veren glukoosipitoisuus, ketoaineet, verenpaine, paino ja vyötärönympärys. Tarkalla seurannalla saavutamme tehokkaan ja turvallisen hoitojakson. Ohjaajan työparina toimii farmaseutti Maiju Javanainen, joka vastaa lääkkeiden käytön ja paaston turvallisesta yhdistämisestä.

Miksi Vasteen valmennus maksaa niin paljon?

Olemme tavoitettavissa joka päivä, jolloin me pystymme reagoimaan nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja suorittamaan tarvittavat muutokset. Voimme toteuttaa valmennuksen tehokkaasti ja saavuttaa erinomaisia tuloksia asiakkaan terveydentilassa hyvinkin lyhyessä ajassa. Tavoitteena on myös se, että valmennuksen jälkeen asiakas ei enää tarvitse meitä, vaan osaa ylläpitää terveyttään itse.

Olemme pilotointijaksojen aikana huomanneet sen, miten tärkeää jatkuva ja intensiivinen seuranta on. Asiakas laittaa päivän aikana kuvat ruoka-annoksistaan ja tarvittaessa muitakin raportteja (verensokeri, ketoaineet, verenpaine). Ohjaaja tarkistaa ne ja antaa niistä palautteen. Asiakkaalle herää myös paljon kysymyksiä. Hän laittaa kysymykset samantien valmentajalle ja saa niihin vastaukset vuorokauden sisällä. Päivittäisellä raportoinnilla ja palautteen saamisella on suuri merkitys onnistumisen kannalta. Se, että asiakas tietää ohjaajan olevan puhelimen päässä, auttaa asiakasta pysymään annetuissa ohjeissa.

Polttaako paasto lihaksia?

Evoluutio

Voimme mennä ajassa taaksepäin ja miettiä miten esi-isämme selviytyivät pitkistä kylmistä talvijaksoista, jolloin ei ollut paljon ruokaa saatavilla. Paastotilat olivat siis hyvinkin yleisiä. Jos paasto olisi polttanut lihaksia, ihmiset olisivat alkaneet tuntea itsensä niin heikoiksi, etteivät he olisi kyenneet energiaa ja lihaksistoa vaativaan ravinnon hankintaan. Kysymys kuuluu miksi ihmiselimistö varastoi rasvaa energiaksi, jos elimistö olisi suunniteltu polttamaan proteiinia energiaksi? Vastaus on, että elimistö ei ole tarkoitettu polttamaan proteiinia energiaksi vaan energiana käytetään varastorasvaa.

Tutkimukset

Paastotutkimuksissa on mitattu typen määrää (typpi on tärkeä aminohapon toiminnallinen ryhmä) ureasta, joka korreloi proteiinin oksidaatioon (”lihasten palamiseen”) paaston aikana ja se on erittäin alhaisella tasolla. Tämä on järkevää, sillä proteiini on toiminnallinen kudos, eikä olisi mitään järkeä polttaa toiminnallista kudosta energiaksi, kun varastorasvaa on reilusti saatavilla1.

2010 Obesity (research journalin) julkaisemassa tutkimuksessa seurattiin koehenkilöitä 70 päivän vuoropäivä paaston aikana. Mitä tapahtui heidän lihasmassalle? lähtötilanteessa koehenkilöiden lihasmassa oli keskimäärin 52kg (”fat free mass”) 70 päivän paaston (ADF) jälkeen heidän lihasmassa oli 51,9 kg eli 100 grammaa pienempi, joka ei ole tuloksellisesti merkittävä2. Eli jälleen, miksi polttaisit proteiineja, kun rasvaa on varastoitu käytettäväksi elimistöön?

Yhteenveto

Varastorasvamme on tarkoitettu meille käytettäväksi energiaksi, kun muuta ravintoa ei ole saatavilla. Näin meidät on suunniteltu. Eikä pelkästään meitä, vaan myös esimerkiksi villieläimet.

Paaston aikana hormonitoimintamme toimii niin, että saamme energiaa noradrenaliinista, käytämme tehokkaasti energiaksi rasvahappoja ja ketoaineita, sekä pidämme lihaksistomme ja luustomme kunnossa kasvuhormonin avulla.

lähdeviitteet:

1.George Cahill 1983, Starvation Transaction of the American Clinical and Climatological association 02/1983;94;1-21.

2.Varady K A. et al. Improvements in Coronary Heart Disease Risk Indicators By Alternate-Day Fasting Involve Adipose Tissue Modulations.Obesity (Silver Spring) 2010 Nov;18(11):2152-9.